• Contact Us

Drop us a line


Prin bifarea căsuțe de mai jos, declar că am luat la cunoștință de Politica de confidențialitate atașată AICI și SUNT DE ACORD ca datele mele cu caracter personal, să fie procesate de către S.C. PROTELCO S.A. în condițiile amintite Potrivit prevederilor Regulamentului U.E. nr. 679 din 27.04.2016 privind Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizați, sunt prelucrate potrivit prevederilor actului normativ amintit.
Headquarters

Câmpina, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43D, CP 105600, jud. Prahova
office@protelco.ro
0244 375689, 0244 376618

Furniture Factory

Banesti, Parc Industrial Ciuperceasca, D.N.1 – km 83, str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43D, CP 105600, jud. Prahova
mobila@protelco.ro | 021 5393570

GeoCad

Chisinau, str. Miron Costin nr. 20/56 Republica Moldova
protelcomoldova@gmail.com, cretudumit@yahoo.com
00373 22 438 322, 00373 68 094 222